Akbank için Veri Okuryazarlığı ve Veriye Dayalı Karar Verme videoları hazırladık.

Akbank

Analytics Center Kurucu Ortağı Hamit Hamutçu’nun verdiği bilgileri biz de ilgiyle dinledik.

Back To Top